Cây tạo hình

Vạn tuế

Vạn tuế

Liên hệ

Trắc bách diệp

Trắc bách diệp

Liên hệ

Cây Trắc Bách Diệp (Trắc bá) thuộc họ Bách (Cupressaceae), có tên Khoa học là Biota orientalis (L.) Endl. (Thuja orientalis L.) ...

Chuối rẻ quạt

Chuối rẻ quạt

Liên hệ