- Quý khách trực tiếp đến vườn cây của Cây Cảnh Hoàng Anh gần Quý khách để xem, tham khảo, mua hàng trực tiếp hoặc đặt hàng.

+ Địa chỉ vườn 1: Khu Trung Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

+ Địa chỉ vườn 2: Xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội.

+ Địa chỉ vườn 3: Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội.

- Quý khách gọi điện thoại trực tiếp đến Cây Cảnh Hoàng Anh để đặt hàng theo nhu cầu (số điện thoại có trên website).

- Quý khách có thể đặt hàng qua mail có trên website của Cây Cảnh Hoàng Anh

* Chúng tôi chỉ chấp nhận các đơn đặt hàng được cung cấp đầy đủ các thông tin như tên người đặt hàng, số điện thoại (có thể yêu cầu số điện thoại cố định trong một số trường hợp), địa chỉ để giao hàng.

Trong các trường hợp số lượng thực tế có thể xê dịch lớn hơn, nhỏ hơn số lượng Quý khách đặt hàng, dẫn đến chi phí có thể thay đổi lên hoặc xuống, rất mong Quý khách thông cảm và thanh toán theo thực tế.