Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật hoa cây cảnh Hoàng Anh:

- Cung cấp các loại cây cảnh nội, ngoại thất, cây để bàn, cây phong thuỷ...

- Cho thuê cây nội thất, dịch vụ chăm sóc cây nội thất.

- Tư vấn thiết kế và thi công tiểu cảnh.

- Dịch vụ chăm sóc sân vườn.

- Dịch vụ vệ sinh công nghiệp.